Ngày 15-6, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức hội thảo mô hình sản xuất lúa nếp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo tiêu chuẩn, chất lượng của doanh nghiệp tại thị trấn Chợ Vàm.

Mô hình do ông Nguyễn Văn Quang (ngụ ấp Phú Hiệp) thực hiện, với diện tích 2 ha, trồng giống nếp đùm 3 tháng, với lượng giống sạ 10kg/1000m2. Ông Quang áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, quy trình canh tác “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, tiết kiệm lượng giống, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và giảm lượng phân bón.

http://nbr-graphs.com/wp-login.php?redirect_to=https://nbr-graphs.com/wp-admin/ Sau hơn 3 tháng gieo trồng, nếp phát triển tốt, suốt thời gian sinh trưởng và phát triển ít xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại. Năng suất sau thu hoạch đạt 730kg/1000m2, giá bán 6.200 đồng/kg nếp tươi. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận ông thu về khoảng 3 triệu đồng, cao hơn so với cách trồng truyền thống.

(Nguồn: Báo An Giang)

(Link: https://baoangiang.com.vn/phu-tan-thi-diem-trong-nep-theo-tieu-chuan-doanh-nghiep-a275530.html)