1. Các bệnh phổ biến trên cây ớt
    Hình vẽ  minh họa cây ớt

http://donegalbaywaterbus.com/tag/dolphins/page/2/ Vị trí bệnh:

http://thefrenchiemummy.com/contact/

http://rie-world.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1594204140.2220849990844726562500

Buy Xanax 2Mg Uk 2. Hình ảnh bệnh thực tế trên cây ớt:

http://mflmentoring.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1594212512.0253369808197021484375

(Theo Cẩm nang chuẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam)